مقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط جرم و دمای پایین :

در این آزمایش ۱۰ قطعه ۳۰ سانتیمتری از پروفیل ها را در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد به مدت حداقل یک ساعت فریز کرده و سپس نمونه ۳۰ سانتیمتری را در دستگاه قرار داده و توسط یک وزنه به جرم ۱ کیلوگرم که از ارتفاع ۱۵۰۰ میلی متری رها می شود، مورد تست قرار می دهیم .

نتیجه نباید بیش از ۱۰ درصد نمونه ها (بیش از یک پروفیل ) را بشکند.

رفتار پس از گرم شدن :

در این آزمایش یک نمونه ۲۲۰ میلیمتری را به مدت نیم س اعت در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد گرم می کنیم، سپس اجازه می دهیم در دمای محیط خنک ش ود. پس از انجام آزمایش نمونه باید فاقد هرگونه تغییر ظاهری اعم از چروک و ترک باشد.

تست جرم و واحد طول :

نمونه ۲۵۰ میلی متری با دقت 1 میلیمتر اندازه گیری شده و جرم آن با دقت 1 گرم سنجیده می شود . جرم واحد محاسبه شده نباید کمتر از ۹۵ درصد مقدار اسمی آن طبق استانداردهای ارائه شده باشد .

تست کجی:

در این آزمایش دو نمونه ۱۰۰۰ میلیمتری به صورت آینه وار روی یک سطح صاف کنار یکدیگر قرار می گیرند، و به وسیله اندازه گیری دقیق . فاصله ایجاد شده در تمام محور طولی دو پروفیل اندازه گیری می شود . انحراف نباید از 1 میلی متر در کل طول یک متر تجاوز کند. به عبارتی فقط ۰ / ۵ میلیمتر کجی یا انحراف در هر متر پروفیل قابل قبول است .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *