نوشته‌ها

تست پروفیلpersianupvc

مقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط جرم و دمای پایین :

/
در این آزمایش ۱۰ قطعه ۳۰ سانتیمتری از پروفیل ها را در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد به مدت حداقل یک ساعت فری