محصولات

صفحه نخست

 UPVC |تولید کننده انواع مقاطع پروفیل های یو پی وی سی

پروفیل کشویی گلدوین

قیمت | خرید

درپوش مولیون (میانی) تک ریل گلدوین

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
​​​​​​​وزن: -

درپوش فریم (قاب) تک ریل گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
​​​​​​​وزن: -

ابعاد گالوانیزه:                           40×15×40
ضخامت جداره:                   2/5+-0/2 mm
وزن: -​​​​​​​

فریم (قاب) کشویی تک ریل گلدوین

قیمت | خرید

سش (لنگه) کشویی گلدوین

ابعاد گالوانیزه:                           25×30×25
ضخامت جداره:                   2/5+-0/2 mm

قیمت | خرید
قیمت | خرید

درپوش سش(لنگه) تک ریل گلدوین

ابعاد گالوانیزه:                            40×15×40
ضخامت جداره:                    2/5+-0/2 mm
​​​​​​​وزن: -​​​​​​​

فریم (قاب) گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                            25×25×25
ضخامت جداره:                       2+-0/2 mm
وزن:                                     870+-2% gr

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                            25×25×25
ضخامت جداره:                       2+-0/2 mm
وزن:                                   1030+-2% gr

مولیون (میانی) سری 60 چهار کاناله گلدوین
​​​​​​​