محصولات

صفحه نخست

 UPVC |تولید کننده انواع مقاطع پروفیل های یو پی وی سی

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
وزن: 270+-2% gr

کوپلینگ (اتصال قاب) گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
وزن: 700+-2% gr

پانل دو کاناله گلدوین

اورهانگ (میانی متحرک) گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: 2/5+-0/2 mm
وزن: 930+-2% gr

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
وزن: 250+-2% gr

زهوار تک جداره گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: 25×25×25
ضخامت جداره: 2+-0/2 mm
وزن: 1030+-2% gr

مولیون (میانی) گلدوین
​​​​​​​

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
وزن: 200+-2% gr

زهوار دوجداره گلدوین

آداپتور لوله گلدوین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
وزن: 450+-2% gr

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: -
ضخامت جداره: -
وزن: 575+-2% gr

پایپ (پروفیل گرد) گلدوین

فریم (قاب) گلدوین
​​​​​

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: 25×25×25
ضخامت جداره: 2+-0/2 mm
وزن: 870+-2% gr

ابعاد گالوانیزه: 25×17×25
ضخامت جداره: 2/5+-0/2 mm
وزن: 1130+-2% gr

قیمت | خرید

فریم بازسازی(قاب بازسازی) گلدوین
​​​​​​​

سش در (لنگه در)  گلدوین

ابعاد گالوانیزه: 40×30×40
ضخامت جداره: 2+-0/2 mm
وزن: 1250+-2% gr

قیمت | خرید
قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه: 25×25×25
ضخامت جداره: 2+-0/2 mm
وزن: 1030+-2% gr

سش (لنگه)  گلدوین

مقاطع پروفیل ۴ کاناله سری ۶۰ Goldwin UPVC