محصولات

صفحه نخست

 UPVC |تولید کننده انواع مقاطع پروفیل های یو پی وی سی

ابعاد گالوانیزه:                                         -
ضخامت جداره:                                       -
وزن:                                     700+-2% gr

پانل دو کاناله پرشین

قیمت | خرید
قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                                         -
ضخامت جداره:                                       -
وزن:                                    200+-2% gr

زهوار دوجداره پرشین

اورهانگ (میانی متحرک) پرشین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                                        -
ضخامت جداره:                    2/5+-0/2 mm
وزن:                                     930+-2% gr

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                                        -
ضخامت جداره:                                      -
وزن:                                    250+-2% gr

زهوار تک جداره پرشین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                            50×30×50
ضخامت جداره:                    2/5+-0/2 mm
وزن:                                   1620+-2% gr

لنگه در پرشین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                                       -
ضخامت جداره:                                      -
وزن:                                   450+-2% gr

آداپتور لوله پرشین

کوپلینگ (اتصال قاب) پرشین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                                         -
ضخامت جداره:                                       -
وزن:                                     270+-2% gr

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                                        -
ضخامت جداره:                                      -
وزن:                                    575+-2% gr

پایپ (پروفیل گرد) پرشین

ابعاد گالوانیزه:                            27×30×27
ضخامت جداره:                    2/5+-0/2 mm
وزن:                                   1150+-2% gr

فریم (قاب) پرشین

قیمت | خرید

مولیون (میانی) پرشین

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                           27×30×27
ضخامت جداره:                   2/5+-0/2 mm
وزن:                                  1230+-2% gr

مقاطع پروفیل۴ کاناله سری ۶۰
​​​​​​​ Persian UPVC

قیمت | خرید

ابعاد گالوانیزه:                            27×30×27
ضخامت جداره:                    2/5+-0/2 mm
وزن:                                   1330+-2% gr

لنگه در پرشین