آزمایشگاه و کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت مجموعه، همواره سهم بسزایی در بالا بردن کیفیت محصول نهایی داشته است. وجود آزمایشگاه مجهز در مجموعه پرشین پی وی سی مانا باعث گردیده، محصول نهایی به صورت شبانه روزی مورد آنالیز و پایش قرار گرفته تا محصول نهایی، کیفیت مورد نظر شما عزیزان را دارا باشد.